مهندس مهدی تقی زاده

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تخصص: تحلیلگر ارشد و طراح سیستم های نرم افزاری
سابقه فعالیت در حوزه طراحی سیستم: از سال 1377 تا امروز
سابقه تدریس در دانشگاه: بطور مستمر از سال 1387
مقاله دانشگاهی و کنفرانس ملی: یک موتور همتاسازی جدید برای پایگاه داده فعال استاد راهنما: دکتر محمود نقیب زاده
مقاله دانشگاهی و کنفرانس روباتیک: BARSAVA Robotic Small Size Team
سابقه عضویت در کانون: از سال 1393 مشغول به خدمت در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
مشخصات در سایت کانون کارشناسان: www.khorasankarshenas.ir