جهت اطلاع از وضعیت خرید خود شماره موبایل یا شماره سریال برنامه را که پس از نصب نرم افزار اندرویدی به شما داده می شود وارد کنید:

 

شماره سریال برنامه:شماره موبایل:کتاب کانون کارشناسان رسمی دادگستری - اولین نرم افزار اندرویدی حاوی مشخصات کامل کارشناسان رسمی دادگستری استان های کشور
کتاب کانون وکلای دادگستری - اولین نرم افزار اندرویدی حاوی مشخصات کامل وکلای دادگستری استان های کشور